Nasjonal konferanse 2017 og 2018

Debatt 2017

En bred og stor forsamling var samlet i Hamar 16.-17.januar, 2017, og i 2018. Det var åttende og niende gang konferansen gikk av stabelen.  

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet presenterte status og nytt i norsk rovviltpolitikk fra regjeringen.

Miljødirektoratet presenterte nytt om forskrifter og annet fra deres arbeid.

Landbruk og rovvilt v/leder av Norges Bondelag

Rovviltbestandenes betydning for landbruket

Evaluering av regional forvaltning - samfunnsdelen 

Rovviltforvaltning på regional nivå - naturdelen

Jerv vs. ulv

Bjørn vs. ulv, mennesker og veier

Orientering fra Rovdata

Fra frykt til Rovdyrcamp

Ny tilsynsapp

Ny forvaltningsplan for Nordland

Med naturen som klasserom

Det var bred deltagelse også i 2018.

Postene i programmet var: 

Status og nytt i norsk rovviltpolitikk, v/Klima - og miljødepartementet

Aktuelle saker i rovviltforvaltningen, v/ Miljødirektoratet

Betydning av spredningsmønster hos ulv for tap av bufe, tamrein og hund

Aktuelle forebyggende tiltak - beredskapsplaner er viktig

Kalvetilgang hos tamrein ifht klima og effekten av støtteforing

Tiltakspakker - nye veier for å redusere tap av beitedyr

Rødrev som årsak til tap

Hvor mange bjørnefamilier er det i Pasvik?

Politiarbeid overfor illegal ulvejakt

Hva kan forklare aksept for ulovlig jakt på rovdyr?

Jakt på rovvilt med løs på drevet, halsende hund

Rovvilt, jakt og forvaltning

Med rovvilt og beitedyr - tilpasning og framtidsperspektiver

Europeisk prosjekt for kommunikasjon og sameksistens

GRENSEVILT - prosjekt om forvaltning av elg, ulv og jerv på tvers av grenser

Kulturlandskap, landbrukspolitikk og biologisk mangfold

Flåttbårne sykdommer - sensorteknologi