Nasjonal konferanse 2016

KONFERANSEN 18.-19.JANUAR, 2016 

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn ble gjennomført 18.-19.01.2016. Omtrent 120 personer var samlet i hyggelig samvær! Takker alle som bidro og deltok! 

Ulike presentasjoner ble lagt fram, og udner ser du de fleste temaene på konferansen. 

 • Status og nytt i norsk rovviltpolitikk, v/ statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima - og miljødepartementet  
 • Status og nytt i svensk rovviltforvaltning og  -politikk, v/Anders Lundvall, Naturvårdsverket
 • Siste oppdateringer fra rovviltforvaltningen, v/ Susanne Hanssen, Miljødirektoratet
 • Ulv, samfunn og byttedyr i Danmark, v/ Søren Egelund, Naturstyrelsen
 • Dokumentasjon av tap av rein til kongeørn - e-bjeller og tilsyn, v/ Svein M. Eilertsen, NIBIO
 • Mer effektiv jakt på gaupe og jerv, v/ Eivind Lurås, Jakt- og Fiskesenteret
 • Effektiv jakt på jerv i Oppland, v/Erik Sandberg, FM i Oppland, og Tom Rune Engen, NJFF Oppland    
 • Utfordringer i forvaltning av grenseoverskridende jervebestand, v/Øystein Flagstad, Rovdata
 • Genetiske analyser av hunn- og hannbjørner, v/Julia Schregel, NIBIO
 • Tiltakspakke mot tap av sau i Lyngen, Troms, v/ Svein M. Eilertsen, NIBIO
 • Markabrukernes meninger om Østmarka-ulvene, v/Henriette Wathne Gelink og Hanna Lodberg-Holm, UMB
 • Tap av sau og rein til kongeørn på Fosen, Inger Hansen, NIBIO
 • Ynglesuksess hos immigranter og innavlede ulver i svensk-norske bestanden, v/ Øystein Flagstad, Rovdata
 • Tiltak for å forebygge tap av sau pga. rovvilt, v/ Per Fossheim, prosjekt Rovvilt og Sau