Konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2019

Fjell og utmark

For tiende gang arrangeres konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. Den går av stabelen i Hamar den 21.-22.januar, 2019. 

 

Blant programpostene blir:

  • Aktuelt fra Miljødirektoratet
  • Stemning og innlevelse med naturfotograf Roger Brendhagen - med fokus på nordiske store rovdyr
  • Erfaringer fra ulvetette områder i syd-Tyskland
  • Dyrevelferd hos tamrein og sau - krav, rettigheter og hensyn v/Mattilsynet
  • Sau og kulturlandskap

Og det jobbes for at politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet kommer med siste nytt fra regjeringen! 

 

I januar 2018 var det mange mennesker samlet på konferansen, og publikum var bredt sammensatt.

Det var spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom 18 ulike presentasjoner, oppsummering og debatt, og de fleste ser du på i høyre kolonne. 

 

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-145 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

 

AREAL- OG SAMFUNNSPLANLEGGING

Firmaet har virksomhet innen arealplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

Nye reguleringsplaner er på gang og under utarbeidelse, både i eget firma og i samarbeid med andre.

Natur, Plan og Utvikling har erfaring med planprogram, konsekvensutredninger, utarbeidelse av planforslag m.m. samt saksbehandling og ledelse av prosjekter/oppdrag.   

Firmaet leverer reguleringsplaner, kommune(del)planer med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

- boligbygging, hyttebygging, sentrums- og tettstedsutvikling

- forretningslokaler, nærings- og industriområde

- samferdsel

- skytebane

- masseuttak, massedeponi  

- grønnstruktur, landbruk

Ta gjerne kontakt om det er interessant!