Konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2019

Fjell og utmark

Den 21.-22.januar, 2019, arrangerer Natur, Plan og Utvikling for tiende gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. Programmet er klart. Utvidet program med mange poster! Håper vi møtes på Hamar!

Eksempler fra programmet:

  • Aktuelt fra Klima- og miljødepartementet
  • Aktuelt fra Miljødirektoratet 
  • Stemning og innlevelse med naturfotograf Roger Brendhagen - med fokus på nordiske store rovdyr
  • Hvordan mestre frykt for bjørn? - Et studie med nærmøter i felt. 
  • Dyrevelferd - krav, rettigheter og hensyn v/Mattilsynet
  • Forvaltning av store rovdyr og forebyggende og konfliktdempende tiltak i Slovenia
  • Forvaltningsplan for region 6 - Midt-Norge
  • Fem svært ferske utredninger om og rundt ulv
  • Innlegg fra Norges Bondelag, Naturvernforbundet, Utmarkskommunenes     Sammenslutning m.fl. 

Se invitasjon med program og priser ved å trykke her! (Trykk på krysset t.h.når en innloggingsboks kommer opp!)

-

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-145 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

De ni gangene konferansen har vært arrangert, har det vært spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt ni ganger, se egne faner.   

Natur, Plan og Utvikling arrangerer for første gang et lokalt/regionalt seminar med spennende program rundt ulv og samfunn i mars 2019 - i Kongsvinger! 

Høst i myra.

 

Planlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

 

Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

- boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

- sentrums- og tettstedsutvikling

- forretning, nærings- og industriområde

- samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

- skytebane

- masseuttak/pukkverk

- massedeponi  

- grønnstruktur, landbruk

- renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

- kombinerte formål

Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli