Konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2019

Fjell og utmark

For tiende gang arrangeres konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. Den går av stabelen i Hamar 21.-22.januar, 2019. 

 

 

Blant programpostene blir:

  • Aktuelt fra Miljødirektoratet
  • Stemning og innlevelse med naturfotograf Roger Brendhagen - med fokus på nordiske store rovdyr
  • Hvordan mestre frykt for bjørn? - Et studie med nærmøter i felt. 
  • Dyrevelferd hos tamrein og sau - krav, rettigheter og hensyn v/Mattilsynet
  • Forvaltning av store rovdyr og forebyggende og konfliktdempende tiltak i Slovenia

Se første invitasjon ved å trykke her! Og det jobbes for at politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet kommer med siste nytt fra regjeringen! 

 

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-145 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

De ni gangene konferansen har vært arrangert, har det vært spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt ni ganger, se egne faner.   

Høst i myra.

 

Planlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med planprogram, konsekvensutredninger, utarbeidelse av planforslag m.m. samt saksbehandling og ledelse av prosjekter/oppdrag.   

 

Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

 

Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

- boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

- sentrums- og tettstedsutvikling

- forretning, nærings- og industriområde

- samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

- skytebane

- masseuttak/pukkverk

- massedeponi  

- grønnstruktur, landbruk

- renovasjon og avløpsanlegg

- kombinerte formål

Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli