Velkommen!

Sauer i Rondane

 

NY KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN blir den 16.-17.januar, 2017. 

Programmet er nesten ferdig - maaange spennende poster. Det er et VARIERT og DAGSAKTUELT program sett ut fra temaer, vinklinger, hvem som presenterer foredragene og gjennom to debatter. 

Meld deg/dere på innen 4.des., 2016, så får du og dere lavere pris for helpensjon! Ved påmelding før 18.des., 2016, er du garantert overnattingsplass på Scandic, et hyggelig hotell midt i Hamar. 

Programmet kan sees ved å trykke her . (Trykk krysset i stedet for å logge deg inn på neste trinn! Last ned!)

Statssekretæren i KLD kommer. Det samme gjør Miljødirektoratet, Naturvårdsverket, regionale forvaltningsnivåer, forskere innen samfunn, landbruk og rovvilt. Blant forskerne er f.eks. Petter Wabakken og Jonas Kindberg. To studenter skal vise samspill mellom ulv og jerv. Det blir fokus på rødrev som tapsårsak. En fersk evalueringsrapport for kadvadersøkende hunder skal legges frem! Det blir debatt og oppsummering av ulvefellingen og regional forvaltning. Organisasjoner, rovviltsenter og flere er med på programmet! 

Miljødirektoratet vil legge fram sitt reviderte forslag til endringsforskrift for erstatning for tap av tamrein til rovvilt. 

Meld deg gjerne på med en gang!

 

KONFERANSEN 18.-19.JANUAR, 2016 

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn ble gjennomført 18.-19.01.2016. Omtrent 120 personer var samlet i hyggelig samvær! Takker alle som bidro og deltok! 

Presentasjonene kan du se under. Du behøver ikke logge deg inn etter at du har trykket på en lenke. Deretter trykker du bare på "Download" om det ikke åpnes av seg selv.  

 

Vil du vite mer om firmaets prosjekter?

Firmaet jobber innen flere fagfelt. Konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn er innen ett av dem.

En naturmangfoldrapport ble ferdig i oktober 2016. Håndbok fra DN om kartlegging av naturtyper og Naturmangfoldloven lå til grunn for registreringen. 

Nye reguleringsplaner er på gang og under utarbeidelse, både i eget firma og i samarbeid med andre. Firmaet dekker plansaker innen samferdsel, masseuttak, forretningslokaler, nærings- og industriområde, boligutbygging, fritidsbebyggelse, grønnstruktur, landbruk m.fl. 

I juni 2015 ble detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole-Granodden, godkjent av kommunestyret i Spydeberg. Traseen er 7,3 km. 

Fotoutstilling med skoglig tema ble stilt ut på Skogbrukets dag 8.april, 2016.

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

 

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-130 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

 

Fjell