Velkommen!

God mat og drikke

 

Ny konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn blir den 16.-17.januar, 2017. Sett gjerne av datoene for å delta i et faglig og sosialt forum med godt mat og drikke!

 

KONFERANSEN 18.-19.JANUAR, 2016 

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn ble gjennomført 18.-19.01.2016. Omtrent 120 personer var samlet i hyggelig samvær! Takker alle som bidro og deltok! 

Presentasjonene kan du se under. 

Du behøver ikke logge deg inn etter at du har trykket på en lenke. Deretter trykker du bare på "Download" om det ikke åpnes av seg selv.  

 

Vil du vite mer om mine prosjekter?

 

I juni 2015 ble detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole-Granodden, godkjent av kommunestyret i Spydeberg. Traseen er 7,3 km. 

Planforslag er levert våren 2016. 

Fotoutstilling med skoglig tema - "Inni skauen...". Et utvalg foto i glass og ramme ble stilt ut på Skogbrukets dag 8.april, 2016.

Nye planer er på gang, både i eget firma og i samarbeid med andre. 

Et spennende samarbeid kan være i vente! Kanskje det dukker opp veldig spennende foto her.... 

 

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

 

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-130 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

 

Fjell