KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN 2017

Debatt om ulveforvaltning Debatt om forvaltning av ulv.

En bred og stor forsamling var samlet i Hamar 16.-17.januar, 2017. Det var åttende gang konferansen gikk av stabelen.  

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet: Lundes presentasjon. Miljødirektoratets presentasjon om siste nytt fra deres arbeid, trykk her. (Trykk krysset i stedet for å logge deg inn på neste trinn!) Her er noen andre presentasjoner fra konferansen i 2017:

Landbruk og rovvilt

Rovviltbestandenes betydning for landbruket

Evaluering av regional forvaltning - samfunnsdelen 

Rovviltforvaltning på regional nivå - naturdelen

Jerv vs. ulv

Bjørn vs. ulv, mennesker og veier

Orientering fra Rovdata

Fra frykt til Rovdyrcamp

Ny tilsynsapp

Ny forvaltningsplan for Nordland

Med naturen som klasserom

 

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-145 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

Pågående prosjekter

NY KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN 22.-23.01.2018

Nå er nesten hele programmet klart til konferansen i Hamar i 2018. Både Klima- og miljødepartemenetet og Miljødirektoratet kommer. Det er spennvidde i temaer og geografiske fokusområder. Over 15 ulike poster og to debatter.

Her kan du se hele invitasjone med priser og foreløpig program! Trykk invitasjon! Meld deg på - rabatt for helpensjon fram til og med 6.des., 2017. 

Denne gang blir det bl.a. fokus på:

Samspill mellom faktorer som gir utfordringer, bl.a. klima og rovvilt.  

Samlet tiltakspakke mot tap av beitedyr i Troms

Rødrev og ørn er begge rovdyr som forårsaker tap av beitedyr

Bjørnebiologi og genetikk

Illegal jakt - metoder og holdninger

Sensorteknologi som en del av beitetilsynet

Flått

Tom Scandy, en internasjonalt kjent, norsk fotograf vil vise bilder fra ulike verdener

Miljødirektoratet presenterer aktuelt

Det blir diskusjon og presentasjoner av nye politiske føringer, aktuelle prosjekter, erfaringer og synspunkter. 

I lenken kan du se hele invitasjon med program . Du behøver ikke logge deg inn for å åpne lenken - trykk krysset på neste trinn!

 

AREAL- OG SAMFUNNSPLANLEGGING

Firmaet har virksomhet innen arealplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

Nye reguleringsplaner er på gang og under utarbeidelse, både i eget firma og i samarbeid med andre. I de fleste tilfellene er det Natur, Plan og Utvikling som har oppdragsledelsen.

Firmaet leverer reguleringsplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

- boligbygging, hyttebygging, sentrums- og tettstedsutvikling

- forretningslokaler, nærings- og industriområde

- samferdsel

- masseuttak, massedeponi  

- grønnstruktur, landbruk

Ta gjerne kontakt om det er interessant for deres prosjekter! 

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli