Nasjonal konferanse 2017

Debatt 2017

 

En bred og stor forsamling var samlet i Hamar 16.-17.januar, 2017. Det var åttende gang konferansen gikk av stabelen.  

 

 

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet presenterte status og nytt i norsk rovviltpolitikk fra regjeringen.

Miljødirektoratet presenterte nytt om forskrifter og annet fra deres arbeid.

Siden er under utarbeidelse.

 

De øvrige presentasjonene var bl.a. om:

Landbruk og rovvilt v/leder av Norges Bondelag

Rovviltbestandenes betydning for landbruket

Evaluering av regional forvaltning - samfunnsdelen 

Rovviltforvaltning på regional nivå - naturdelen

Jerv vs. ulv

Bjørn vs. ulv, mennesker og veier

Orientering fra Rovdata

Fra frykt til Rovdyrcamp

Ny tilsynsapp

Ny forvaltningsplan for Nordland

Med naturen som klasserom

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme