Nasjonal konferanse 2014 - omtale

Bjørn som slapper av

Natur, Plan og Utvikling arrangerte i 2014 konferanse for femte gang over to dager. Det var en meget bred forsamling som deltok. Bredere kan det nesten ikke bli. Det var totalt hhv. 120 og 105 personer til stede de to dagene.

 

De fleste presentasjonene fra foredragene finner du nedenfor som lenker.

* Rovvilt og utfordringer i Oppland, av Ivar Odnes, rovviltnemnda region 3

* Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak overfor jerv og gaupe i Oppland, av Inger Hansen, Bioforsk

* Landbruk i ny regjering, av Hanne Maren Blåfjelldal, Landbruks- og matdepartementet

* Wolves and management in Germany, av Ilka Reinhardt, LUPUS Wildlife Consulting

* Beregning av produksjon og tap i reindrifta, av Torkild Tveraa, NINA

* Viltkamera i bestandsovervåkningen av gaupe, av John Odden, NINA

* Rovdyr og sauer, erstatning og konflikter, av Anders Skonhoft, NTNU

* Nyheter fra svensk rovdyrforvaltning og politikk, av Helene Lindahl, Naturvårdsverket

* Rovviltforvaltning i ny regjering, av Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet

* Forslag til endringer i forskrift erstatning sau tapt av store rovdyr, av Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet

* Kjartan Trana og Alette Sandvik kåserte over turer i et eget bildeforedrag.

Konferansen ble avholdt på Rica Hotel Hamar. Lokalene innbød til fysiske aktiviteter som svømming og styrketrening, nettverksbygging, musikk, hyggelig samvær og gode måltider i landlige omgivelser utenfor Hamar.